Самостійна робота текстовий процесор

Міністерство освіти Російської Федерації

Алтайський державний технічний університет ім.І. І. Ползунова

Кафедра інженерної педагогіки самостійна робота текстовий процесор Курсова робота

на тему: "Розробка приватної методики викладу теми" Текстовий редактор MICROSOFT WORD "з інформатики"

Виконав: ст.

гр. ПОІ

Перевірила:

Барнаул 2006


Зміст

Введення. 4

1. Аналіз навчального предмета "інформатика". 5

2. Методична розробка. 7

2.1 Призначення і місце навчального предмета в структурі, підготовки кваліфікованих робітників. 7

2.2 Дидактичний аналіз теми навчального предмета.

7

2.3 Перспективно-тематичний план з інформатики при вивченні текстового редактора Word. 12

2.4 План-конспект уроку. самостійна робота текстовий процесор

Висновок. 24

Список використаної літератури . 25


Введення

Microsoft Word - потужний текстовий процесор, призначений для виконання всіх процесів обробки тексту: від набору й верстки, до перевірки орфографії, вставки в текст графіки в стандарті *. pcx або *. bmp, роздруківки тексту.

Він працює з багатьма шрифтами, як з російським, так і з будь-яким з двадцяти однієї мови світу. В одну з багатьох корисних властивостей Word входить автоматична корекція тексту по межах, автоматичний перенос слів і виправлення правопису слів, зберігання тексту у визначений проміжок часу, наявність майстрів текстів і шаблонів, дозволяють у самостійна робота текстовий процесор хвилини створити діловий лист, факс, автобіографію, розклад, календар і багато іншого.

Самостійна робота текстовий процесор забезпечує пошук заданого слова або фрагмента тексту, заміну його на зазначений фрагмент, видалення, копіювання у внутрішній буфер або самостійна робота текстовий процесор по шрифту, гарнітурі або розміром шрифту, а так само з наголосами або за підрядковим символів. Наявність закладки в тексті дозволяє швидко перейти до закладеного місця в тексті. Можна так само автоматично включати в текст дату, час створення, зворотну адресу і ім'я написав текст.

За допомогою макрокоманд Word дозволяє включати в текст бази даних або об'єкти графіки, музичні модулі в форматі *. wav. Для обмеження доступу до документа можна встановити пароль на текст, який Word буде самостійна робота текстовий процесор при завантаженні тексту для виконання з ним яких-небудь дій. Word дозволяє відкривати багато вікон для одночасної роботи з декількома текстами, а також розбити одне активне вікно по горизонталі на два і вирівняти їх.

Тому дана тема має велике значення в курсі вивчення додатків для Windows. Дана тема готує учнів до вивчення інших додатків фірми Microsoft, таких як Excel і PowerPoint, так як вони мають схожий інтерфейс і однакові функції для роботи з текстом і графікою.

1. Аналіз навчального предмета "інформатика"

У школі № 2 даний навчальний предмет "інформатика" викладається з 5-го класу. Обсяг: 2:00 в тиждень для старших класів і 1:00 в два тижні для молодших класів.

Основними навчальними цілями предмета "інформатика" є формування загальних знань про сучасних пристроях комп'ютера, про області їх застосування і принципи їх функціонування, відпрацювання навичок елементарного програмування. Для більш докладного вивчення організовані факультативи, де крім глибокого вивчення інформатики учні можуть дізнатися про такі предмети як "комп'ютерні технології "," електротехніка "," пристрій ЕОМ ".

самостійна робота текстовий процесор

Головна виховна мета предмета "інформатика" - формування інтересу до ЕОМ. Основними шляхами досягнення цієї мети є розгляду яскравих змін у різних сферах життя людини під впливом еволюції ЕОМ і шляхом складання найбільш цікавих алгоритмів і програм.

Предмет "інформатика" займає приблизно середнє місце серед інших предметів за кількістю годин у навчальному плані. Паралельно "інформатики" вивчаються такі предмети: "Російська мова", "література", "англійська мова", "німецький мова "," історія "," ОБЖ "," фізична культура ", "Математика", "фізика", "хімія".

"Інформатика" тісно пов'язана самостійна робота текстовий процесор наступними з них:

С "математикою" - дуже часто в різних програмах використовуються арифметичні вирази, формули, самостійна робота текстовий процесор окремих темах потрібне застосування математичних знань в нових умовах.

Дуже важливий зв'язок "інформатики" з "англійською мовою", без знання якого практично неможливо в досконало опанувати жодним мовою програмування.

"Інформатика" пов'язана і з "історією", адже головна виховна мета нашого предмета реалізується шляхом розгляду еволюції ЕОМ, яка відбувалася і відбувається під впливом розвитку суспільства і науково-технічного прогресу і є їх невід'ємною частиною.

Зв'язок з "російською мовою" виражається в грамотному побудові діалогу "програма - користувач". Іншими словами учні повинні вміти задавати правильний інтерфейс своєї програми з орфографічною і пунктуаційної точок зору.

Також можна встановити межпредметную зв'язок "інформатики" практично з будь-яким іншим предметом, самостійна робота текстовий процесор знання цього предмета необхідні для написання тієї чи іншої програми. Наприклад, потрібно написати програму, яка обчислює силу струму при напрузі та опорі, що задаються користувачем.

Очевидно, що щоб виконати завдання, потрібно знати закон Ома - зв'язок з "фізикою".

І, нарешті, це зв'язок з такою складною наукою як математична логіка. Наприклад, ви набрали великий по змістом текст і вам необхідно в ньому виправити або замінити будь-яке слово або відразу кілька схожих за написанням слів, які зустрічаються неодноразове кількість разів в даному документі.

У цьому нам велику допомогу надасть написання загальних масок з використанням логіки і міркувань, щоб автоматично відформатувати текст.


2. Методична розробка 2.1 Призначення і місце навчального предмета в структурі, підготовці кваліфікованих робітників

Значення теми в курсі.

Вивчення даної теми в курсі інформатики старших класів пов'язано з тим, що Word - найбільш популярний текстовий редактор. Він дозволяє створювати документи, що містять текст, таблиці і графіку, на професійному самостійна робота текстовий процесор.

Ця самостійна робота текстовий процесор має велике значення в курсі вивчення додатків для Windows. У ході освоєння текстового редактора Word для Windows учні навчаться створювати і редагувати самі різні документи: починаючи з простих текстів, і закінчуючи документами, містять малюнки, графіки і діаграми, а також фігурний текст.

Дана тема підготовляє учнів до вивчення інших додатків фірми Microsoft, таких як Excel і PowerPoint, так як вони мають схожий інтерфейс і однакові функції для роботи з текстом і графікою.

Місце теми в курсі.

Дана тема вивчається однією з перших в курсі освоєння найбільш необхідних додатків для Windows в старших класах.

Після вивчення текстового редактора Word можна переходити до вивчення інших додатків для Windows, так як всі вони мають однакові функції роботи з текстом, а докладання фірми Microsoft - і самостійна робота текстовий процесор такі ж функції роботи з графікою.

2.2 Дидактичний аналіз теми навчального предмета

Час і строки вивчення теми.

Термін вивчення теми "Текстовий редактор Microsoft Word "за часом займає не менше 13 годин з урахуванням проведення практичних робіт по закріпленню і засвоєнню нового лекційного матеріалу. Крім цього самостійна робота текстовий процесор додатково пропонується самостійна робота на будинок у вигляді невеликих практичних завдань, або повторення вивченого матеріалу для написання тестів.

Характер навчального матеріалу.

Навчальний матеріал, використовуваний вчителем при вивченні самостійна робота текстовий процесор теми як "Текстовий редактор Microsoft Самостійна робота текстовий процесор, носить комбінаційний характер, так як включає в себе описовий, інформаційний, узагальнюючий і теоретичний типи. Він викладає нам опис різних пунктів меню, постачає нас інформацією про функціональні можливості редактора, забезпечує учнів самостійною роботою після вивчення нового матеріалу і домашнім завданням, підводи.

Источник: http://ukrefs.com.ua/103652-Razrabotka-chastnoiy-metodiki-izlozheniya-temy-Tekstovyiy-redaktor-Microsoft-Word-po-informatike.html

Copyright © 2018.